Audio 2000's AKJ7042 Karaoke Mixer with Digital Key Control & Echo


Price:
Sale price$ 145.00

Description

Audio 2000’s AK- 7042 được biết đến như một đầu karaoke mixer với nhiều tính năng tiêu biểu. AKJ7042 gồm ba nguồn dành cho microphone và bốn nguồn dành cho nhạc. Máy còn có nút điều chỉnh âm lượng tổng thể giúp cho người sử dụng có thể kiểm soát độ lớn nhỏ của cả hệ thống tuỳ theo ý thích của quí khách. Bên cạnh đó, máy còn có những nút điều chỉnh riêng cho âm lượng của từng microphone. AKJ-7042 còn có chức năng điều khiển tiếng vang (echo control function), và chức năng loại bỏ giọng hát. Chức năng thay đổi độ cao thấp có tác dụng điều chỉnh độ cao thấp của nhạc phù hợp với giọng hát. 

 

The Audio 2000’s AKJ7042 is a karaoke mixer with digital key control and echo.

The AKJ7042 digital key & echo karaoke mixer contains three microphone inputs and four music source  inputs.  Up to three microphone inputs can be mixed with one of thefour music sources. There is a master volume control knob to control the mixed audio volume. There are two microphone volume control knobs, where one control knob is used to adjust the volume of the Mic 3 input and the other is used to adjust the volume of the Mic 1 and Mic 2 inputs.

The AKJ7042 digital key & echo karaoke mixer  further contains the echo control function, the key control function, and voice canceling function.  The echo control function enables the users to control or adjust the echo volume, the echo delay, and/or the echo repeat.  The key control function allows the users to adjust the key up to +6 or -6 steps.  The voice canceling feature is controlled by the Magic Vocal, R/L Select, and the Vocal Aid buttons.  The vocal cancelling feature can be used to remove the multiplexed vocal portion of a song or to have the multiplexed vocal portion of the song to be removed only when the microphone inputs are present.

As can be seen from the AKJ7042 rear panel, there are three video inputs. Each video input is selected through the corresponding audio input. There are two pre-amp. outputs and three video outputs.

The AKJ7042 digital key & echo karaoke mixer has been engineered for high quality sound with a wide dynamic range, low noise level.  This is achieved with great attention to various product development stages, from the early product planning stage, through the high quality circuit design stage, to the final production stage with strict component selection. All of these make the AKJ7042 digital key & echo karaoke mixer an enjoyable karaoke entertainment vehicle for all the users.

Features Configured To Be User Friendly

  • Remote Control: Yes
  • Key Control Steps:+/-6
  • Digital Key Control Display: Yes
  • Digital Echo Control: Volume/Repeat/Delay
  • Microphone Inputs :Three
  • Individual Microphone Volume Controls: Two
  • Master Music Volume Control: Yes
  • Magic Vocal, R/L Select, and Vocal Aid
  • Two Pre-out Audio Outputs and Two Video Outputs
  • Four Audio Inputs and Four Video Inputs

Payment & Security

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed