Gói House Elite #04: Audio2000's AKJ-7403 + JBL Ki512 + ImPro HD-888A + Hệ thống micro Shure GLXD


Đầu Karaoke ổ cứng ImPro: ImPro HD-888A (8TB)
Hệ thống micro: Shure GLXD24/SM58
Giá:
Giá bán$ 3,074.00

Sự miêu tả

Nội dung :

Bộ khuếch đại trộn 1200W của Audio2000

Loa JBL Ki512 800W (Cặp)

Đầu Karaoke Ổ Cứng ImPro HD-888A (8TB)

Hệ thống micro dòng Shure GLXD do bạn lựa chọn!

- Shure GLXD24/SM58

- Shure GLXD24/Beta58

- Shure GLXD24/Beta87A

Thanh toán & Bảo mật

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Bạn cũng có thể thích

Đã xem gần đây