Karaoke Smart TV

Câu hỏi lớn hiện nay là 'Làm cách nào để chúng tôi hát từ Smart TV?'

Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào loại hệ thống bạn có.

Đầu tiên, âm thanh từ Smart TV của bạn là âm thanh kỹ thuật số. Nếu bạn đang sử dụng micrô không dây và hệ thống âm thanh trực tiếp (PA, Karaoke, 2 chiều), các thiết bị này là âm thanh analog. Micrô sử dụng tần số kỹ thuật số chỉ có nghĩa là nó sử dụng băng tần 2Ghz vượt xa các đài phát thanh và các trạm tần số không dây khác. Tín hiệu âm thanh vẫn là analog.

Tín hiệu kỹ thuật số và analog không giống nhau. Khách hàng đã báo cáo độ trễ âm thanh lạ khi trộn các tín hiệu này.

Giờ đây, nếu bạn có Sound Bar hoặc bộ thu/hệ thống âm thanh rạp hát tại nhà, chúng tôi khuyên dùng micrô VocoPro SmartTV.

Hệ thống mic không dây kép này có bộ trộn tích hợp và có thể kết nối với Smart TV của bạn từ Đầu ra âm thanh quang kỹ thuật số.

Nhưng nếu Sound Bar hoặc hệ thống rạp hát tại nhà của bạn nghe rất yếu thì sao? Hoặc nếu âm thanh ngắt quãng như không có đủ công suất?

Bạn có thể cần một hệ thống âm thanh karaoke hoặc hệ thống PA. Để hát với các hệ thống này, bạn cần mua bộ chuyển đổi để chuyển Âm thanh kỹ thuật số từ TV của bạn sang tín hiệu Analog mà hệ thống karaoke hoặc PA có thể nhận dạng.

Impro AC-98 là bộ chuyển đổi bạn cần để kết nối Smart TV với dàn âm thanh karaoke. Kết nối TV của bạn từ Đầu ra quang âm thanh kỹ thuật số với đầu vào SPDIF của bộ chuyển đổi. Tiếp theo, kết nối cáp RCA Đỏ và Trắng với bộ chuyển đổi và đầu vào âm thanh của bộ trộn.

Lấy điều khiển TV của bạn. Chọn menu Cài đặt, đi tới Cài đặt âm thanh và tìm Định dạng âm thanh. Chọn PCM trong Định dạng âm thanh.

Khi bạn chọn PCM, âm thanh từ loa TV của bạn sẽ tắt. Âm thanh bây giờ sẽ chỉ truyền đến loa hệ thống karaoke của bạn.

LỜI KHUYÊN:

Âm thanh không rõ ràng. Âm thanh có tĩnh hoặc độ trễ.

-Vui lòng chọn PCM dưới Audio Format. Vui lòng không chọn PCM trong HDMI Audio.

Microphones for tvSing from your tvSmart tv karaokeSmart tv microphonesYoutube karaoke