Đang tìm kiếm một bài hát karaoke trên CD+G hoặc MP3+G? Không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu? Yêu cầu bài hát và chúng tôi sẽ tìm nó cho bạn. Miễn là bài hát không thuộc bản quyền của một công ty lớn, chúng tôi sẽ có thể cho bạn biết liệu bài hát đó có sẵn dưới dạng bản nhạc karaoke hay không.
Press + to add another song and artist info

We will try our best to locate the song for you. It can take up to 1 week before we get an answer. Your request is for finding the song only. It is NOT an agreement for you to purchase anything from Phong Le Company, Mega Karaoke DJ Center, or Mega DJ Center LLC.


* All fields required