Bạn đang tổ chức một sự kiện ở khu vực Houston? Tìm kiếm cơ hội tài trợ từ các doanh nghiệp địa phương? Tại Mega DJ & Karaoke Center, chúng tôi tin rằng việc giúp đỡ cộng đồng là điều bắt buộc và là một phần không thể thiếu để trở thành một công ty có trách nhiệm với xã hội.

Tài trợ là một cách tuyệt vời để quảng bá sự kiện của bạn. Vì vậy, cho dù đó là hoạt động của một đội thể thao hay trường học, chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ bằng mọi cách có thể! Hãy liên lạc với chúng tôi qua email hoặc điện thoại để chúng tôi có thể thảo luận về sự kiện và yêu cầu của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-535-4232 và yêu cầu nói chuyện với Giám đốc Sáng tạo Allen Herrera của chúng tôi hoặc gửi email tới sales@shopmegakaraoke.com . Chúng tôi yêu cộng đồng của mình và coi đó như một lời cảm ơn vì bạn đã cống hiến rất nhiều cho chúng tôi, rằng chúng tôi nợ bạn để đền đáp lại.

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing