Audio 2000s AKJ-7403 Mixing Amplifier 1200W max


Price:
Sale price$ 699.00

Description

Mô hình # AKJ7403

- Tối đa 1200W. (600W + 600W tối đa) / 600W rms (300W + 300W rms) Công suất đầu ra (@ 8 ?)

- Điều khiển âm lượng/độ trễ/lặp lại/âm bổng/trung bình/âm trầm kỹ thuật số

- Mô phỏng trường âm thanh kỹ thuật số Echo kép

- Năm đầu vào micrô

- Âm lượng micrô chính

You may also like

Recently viewed