Audio 2000s AKJ-7403 Mixing Amplifier 1200W max


Giá:
Giá bán$ 699.00

Sự miêu tả

Mô hình # AKJ7403

- Tối đa 1200W. (600W + 600W tối đa) / 600W rms (300W + 300W rms) Công suất đầu ra (@ 8 ?)

- Điều khiển âm lượng/độ trễ/lặp lại/âm bổng/trung bình/âm trầm kỹ thuật số

- Mô phỏng trường âm thanh kỹ thuật số Echo kép

- Năm đầu vào micrô

- Âm lượng micrô chính

Thanh toán & Bảo mật

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Bạn cũng có thể thích

Đã xem gần đây