EON ONE Compact - PA di động chạy bằng pin tất cả trong một với bộ trộn cấp độ chuyên nghiệp


Price:
Sale price$ 549.00

Description

Hiệu suất chuyên nghiệp trong một gói nhỏ

SPL tối đa cao nhất trong loại là 112dB và phản hồi âm trầm tốt nhất trong loại là 37,5Hz trong một gói siêu nhỏ gọn.

Điều khiển và truyền phát âm thanh qua Bluetooth®

Ghép nối thiết bị Bluetooth để truyền phát âm thanh đến và điều khiển DSP của tối đa bốn thiết bị bằng ứng dụng JBL EON Control, có sẵn cho các thiết bị iOS® và Android™.

Trộn kỹ thuật số đầy đủ tính năng

Bộ trộn kỹ thuật số 4 kênh đầy đủ tính năng với tiền khuếch đại chuyên nghiệp, đầu vào guitar chuyên dụng, nguồn ảo, hiệu ứng Lexicon và dbx tích hợp, âm nhạc vịt, EQ, v.v.

Payment & Security

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed