Gói Eon One Pro 01: Eon-One-Pro + DA-1055 + SM58S


Giá:
Giá bán$ 1,268.00

Sự miêu tả

Chứa :

JBL Eon One Pro

VocoPro DA-1055

Shure SM58S

Thanh toán & Bảo mật

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Bạn cũng có thể thích

Đã xem gần đây