ET19KV-PEARL


Price:
Sale price$ 299.00

Description

ET19KV-PEARL Là Mẫu của năm 2013 nhưng đã được phát hành lại với bluetooth để bạn có thể kết nối nó với bất kỳ thiết bị thông minh nào và cũng bao gồm 5.145 bài hát cài sẵn.

You may also like

Recently viewed