ET19KV-PEARL


Giá:
Giá bán$ 299.00

Sự miêu tả

ET19KV-PEARL Là Mẫu của năm 2013 nhưng đã được phát hành lại với bluetooth để bạn có thể kết nối nó với bất kỳ thiết bị thông minh nào và cũng bao gồm 5.145 bài hát cài sẵn.

Thanh toán & Bảo mật

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Bạn cũng có thể thích

Đã xem gần đây