Gói House DLX #02: Bason BA-7800 + ImPro VS-1400 + HD-888A + Chân đế + Hệ thống micro Shure GLXD


Đầu Karaoke ổ cứng ImPro: ImPro HD-888A (6TB)
Hệ thống micrô: Shure GLXD24/Beta87A
Giá:
Giá bán$ 2,650.00

Thanh toán & Bảo mật

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Bạn cũng có thể thích

Đã xem gần đây