Đầu Karaoke RSQ HD-787 CD+G, DVD, VCD, NEO+G


Tùy chọn: RSQ HD-787
Price:
Sale price$ 159.00

Description

Không có HARDRIVE được cài đặt!!

- Truy cập các bài hát thông qua lựa chọn trên màn hình bằng Bàn phím & Điều khiển từ xa

- Tương thích với CD+G, DVD, VCD, và NEO+G

- Dự trữ tới 99 bài hát để phát lại tự động

- Bàn phím Glow In the Dark Bàn phím điều khiển từ xa & Bảng điều khiển phía trước

- Điều khiển phím kỹ thuật số 13 bước để điều chỉnh phím hát của bạn

- 13 Step Tempo Control để điều chỉnh tốc độ hát

- Giao diện đa ngôn ngữ (Anh, Hoa, Việt)

- 1 Điều khiển từ xa đầy đủ chức năng

- Khả năng Màn hình kép

Các gói sẽ bao gồm 1 Gói NEO+G

Gói 1: Danh sách bài hát

Gói 2: Danh sách bài hát

Gói 3: Danh sách bài hát

Gói 4: Danh sách bài hát

Gói 5: Danh sách bài hát

Payment & Security

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed