Click NEED HELP for questions!

Bộ giọng hát 2 kênh không dây kép Sennheiser XSW 1-825


Price:
Sale price$ 579.00

Description

XS Wireless 1 DUAL là hệ thống không dây 2 kênh dành cho ca sĩ và người thuyết trình. Được thiết kế để dễ sử dụng, các hệ thống UHF tương tự này có bộ thu kênh đôi kiểu dáng đẹp với ăng-ten tích hợp và giao diện được sắp xếp hợp lý từ sê-ri XS Wireless 1 nổi tiếng của Sennheiser.

Tính năng :

  • Âm thanh sống tuyệt vời với các viên nang micrô tiến hóa nổi tiếng của Sennheiser
  • Tiếp nhận đa dạng 2 kênh chuyển mạch ăng-ten
  • Anten tích hợp
  • Quản lý và đồng bộ hóa tần số tự động qua kênh từ xa để dễ dàng thiết lập
  • Tần số UHF có thể lựa chọn trong một băng thông lớn
  • Lên đến 10 kênh tương thích

Payment & Security

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed