ARTcessories Bộ chuyển đổi âm thanh nổi hai chiều CleanBOX


Price:
Sale price$ 45.00

Description

Tính năng :

 • Cân bằng, mất cân bằng và điều chỉnh độ lợi tất cả trong một thiết bị đơn giản
 • Kênh kép - Cân bằng RCA không cân bằng với XLR và XLR cân bằng với RCA không cân bằng
 • Đầu vào và đầu ra RCA nữ kép cộng với đầu vào nữ XLR kép & đầu ra nam
 • Điều khiển cấp độ kép, một cho mỗi kênh
 • Mức đầu ra tối đa: +18dB BAL, +12dB không cân bằng
 • Mức đầu vào tối đa: +22dB cân bằng và không cân bằng
 • Tỷ lệ S/N: >90dB
 • Độ lợi đầu vào: -8dB cân bằng/+20 không cân bằng
 • Nguồn điện: 12V DC (Đã bao gồm bộ chuyển đổi)
 • Kích thước: 4,625 x 5,625 x 1,75 inch (92mm x 142 x 45mm)
 • Trọng lượng: 1,6lbs (725g)

Payment & Security

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed