Cerwin Vega VE-28S


Giá:
Giá bán$ 489.00

Sự miêu tả

Loa siêu trầm công suất kép 8" Cerwin Vega VE 28S dành cho âm nhạc và phim ảnh, loa siêu trầm là thành phần trong hệ thống của bạn liên kết mọi thứ lại với nhau, với nội dung tần số thấp mà các loa thông thường không thể tái tạo.
  • Đáp ứng tần số: 30 Hz - 180 kHz
  • Công suất điện: 250 watt (125 RMS)
  • Độ nhạy (1w/1m): 95 dB


Thanh toán & Bảo mật

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Bạn cũng có thể thích

Đã xem gần đây