Cerwin Vega VE-28S


Price:
Sale price$ 489.00

Description

Loa siêu trầm công suất kép 8" Cerwin Vega VE 28S dành cho âm nhạc và phim ảnh, loa siêu trầm là thành phần trong hệ thống của bạn liên kết mọi thứ lại với nhau, với nội dung tần số thấp mà các loa thông thường không thể tái tạo.
  • Đáp ứng tần số: 30 Hz - 180 kHz
  • Công suất điện: 250 watt (125 RMS)
  • Độ nhạy (1w/1m): 95 dB


You may also like

Recently viewed