Gói House DLX #03: Bason BA-7800 + JBL Ki512 + Hệ thống micro Shure BLX


Hệ thống micrô: Shure BLX288/PG58
Price:
Sale price$ 2,900.00

Description

Nội dung :

Ampli trộn Bason BA-7800 1400W

Loa JBL Ki512 800W (Cặp)

Hệ thống micro dòng Shure BLX do bạn lựa chọn!

- Shure BLX24/PG58

- Shure BLX24/SM58

- Shure BLX24/Beta58

- Shure BLX288/PG58

You may also like

Recently viewed