Gói House Elite #03: Audio2000's AKJ-7403 + JBL Ki-512 + Hệ thống micro Shure BLX


Hệ thống micro: Shure BLX24/PG58
Giá:
Giá bán$ 2,050.00

Sự miêu tả

Nội dung :

Bộ khuếch đại trộn AKJ-7403 1200W của Audio2000

Loa JBL Ki512 800W (Cặp)

Hệ thống micro dòng Shure BLX do bạn lựa chọn!

- Shure BLX24/PG58

- Shure BLX24/SM58

- Shure BLX24/Beta58

- Shure BLX288/PG58

Thanh toán & Bảo mật

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Bạn cũng có thể thích

Đã xem gần đây