Click NEED HELP for questions!

Đầu Phát Karaoke Ổ Cứng ImPro HD-888A


Kích cỡ: 6TB
Price:
Sale price$ 749.00

Description

- Đầu phát Karaoke HDD

- Hộp thông minh Android 5.1 với QuadCore ARM Cortex 2.0GHz

- Sử dụng WiFi để kết nối Internet

- Ứng dụng Karaoke Air để tìm kiếm bài hát

- iPhone Voice Search Youtube Karaoke

- Truyền màn hình iPhone/iPad

- Hỗ trợ đầu ra HDMI 4K

- Điều khiển từ xa đầy đủ chức năng

-USB Tương thích

Payment & Security

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed