Vòng chống cuộn micrô


Màu sắc: Đen
Price:
Sale price$ 3.00

Description

Nâng đỡ micrô của bạn bằng các vòng silicon này. Vòng ngăn micro không dây lăn mọi nơi.

-Phù hợp với Micro không dây

Payment & Security

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed