Vòng chống cuộn micrô


Màu sắc: Đen
Giá:
Giá bán$ 3.00

Sự miêu tả

Nâng đỡ micrô của bạn bằng các vòng silicon này. Vòng ngăn micro không dây lăn mọi nơi.

-Phù hợp với Micro không dây

Thanh toán & Bảo mật

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Bạn cũng có thể thích

Đã xem gần đây