Hệ Thống Micro Cầm Tay Không Dây Kép Shure BLX288/Beta58


Tính thường xuyên: H10
Giá:
Giá bán$ 748.00

Sự miêu tả

Hệ thống âm thanh kép không dây BLX288/Beta58

Micrô giọng nói động Beta 58A được thiết kế chính xác để biểu diễn trực tiếp và ghi âm phòng thu dự án. Đáp ứng tần số phù hợp sẽ làm nổi bật giọng hát và mẫu cardioid cách ly với các nguồn âm thanh khác. Nó kết hợp thiết lập đơn giản và giao diện trực quan cho hiệu suất mà bạn có thể tin tưởng.

Thanh toán & Bảo mật

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.

ước tính vận chuyển

Bạn cũng có thể thích

Đã xem gần đây