Click NEED HELP for questions!

Hệ Thống Micro Cầm Tay Không Dây Kép Shure BLX288/Beta58


Tính thường xuyên: H10
Price:
Sale price$ 749.00

Description

Hệ thống âm thanh kép không dây BLX288/Beta58

Micrô giọng nói động Beta 58A được thiết kế chính xác để biểu diễn trực tiếp và ghi âm phòng thu dự án. Đáp ứng tần số phù hợp sẽ làm nổi bật giọng hát và mẫu cardioid cách ly với các nguồn âm thanh khác. Nó kết hợp thiết lập đơn giản và giao diện trực quan cho hiệu suất mà bạn có thể tin tưởng.

Payment & Security

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed