Hệ Thống Micro Cầm Tay Không Dây Kép Shure BLX288/Beta58


Tính thường xuyên: H9
Price:
Sale price$ 749.00

Description

Hệ thống âm thanh kép không dây BLX288/Beta58

Micrô giọng nói động Beta 58A được thiết kế chính xác để biểu diễn trực tiếp và ghi âm phòng thu dự án. Đáp ứng tần số phù hợp sẽ làm nổi bật giọng hát và mẫu cardioid cách ly với các nguồn âm thanh khác. Nó kết hợp thiết lập đơn giản và giao diện trực quan cho hiệu suất mà bạn có thể tin tưởng.

You may also like

Recently viewed